عادی

20 هزار تومان / ماهیانه

نقره ای

450 هزار تومان / ماهیانه

طلایی

950 هزار تومان / ماهیانه